middle_jpg

Hammadde Üretim Süreci

Temizleme Prosesleri

Hertürlü yabancı maddelerin filtrelenmesi Ürüne özel sterilizasyon yöntemleri ile mikrobiyolojik yükün azaltılması

Özel Kesim Teknolojisi

Hammaddelerin yapısı doğrultusunda özel olarak geliştirilen ve optimize edilen kesim üniteleri Üretim aşamasında oluşan toz miktarının minimuma indirilmesi

Özel Karıştırma Teknolojisi

Maksimum homojenite sağlamaya yönelik optimize edilen özel karışım prosesi Ürün ve ürünün yapısına özel, en kısa sürede, en etkili karışım yöntemi ile karışıma en az şekilde zarar verilmesi

Hijyen Konsepti

Personel, üretim ve ürün hijyeni konsepti Gıda ve pharma kalitelerinde ürün üretim sta ndardı HACCP ve GMP uygulamaları

Depolarda Stoklanan Ürünlerin Korunmasına Dönük Standartlar

Kontaminasyon riskini minimize etmeye yönelik ürün grupları bazında stoklama sistemi Stock güvenliği yöntemi sistemi